EN
ÜYE OL
1 Kişisel Bilgiler
2 SMS Onayı
3 Şifre Oluştur
Müşteri Numarası
Lütfen müşteri numaranızı giriniz.
Ad
Adınızı giriniz.
Soyad
Soyadınızı giriniz.
TC Kimlik Numarası
Lütfen geçerli bir T.C. Kimlik Numarası giriniz.
Doğum Tarihi
Lütfen doğum tarihinizi giriniz.
E-Mail
Lütfen geçerli bir e-mail adresi giriniz.
Cep Telefonu
Lütfen cep telefon numarasınızı giriniz.

Lütfen telefonunuza gönderilen 6 haneli geçici şifrenizi aşağıdaki alana eksiksiz bir şekilde giriniz.

saniye
Cep Telefonu

Uygulama giriş yapabilmek için bir şifre belirleyiniz. “Şifrenizin uzunluğu en az 8 karakter olmalı, Harf ve Rakam içermelidir.”

Yeni Şifre
Yeni Şifre (Tekrar) *
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 222 02 24

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cumartesi, 08:00 - 19:00

CCINext’e ait kampanya ve duyurular ile ilgili Ticari Elektronik İleti almak istiyorum

Ticari Elektronik İleti Onayı 

 

Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.’nin, kendisi ya da başkası adına, www.ccinext.com web sitesinde  ve “CCINEXT” mobil uygulamasında sunulan hizmetler hakkında, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde, kampanya, promosyon ve şahsıma özel yapılabilecek indirimler ile Şirket tarafından sağlanan diğer tüm hizmetler hakkında herhangi bir sınırlama olmaksızın tarafımla ticari amaçlı veya kutlama amaçlı, sunum ve seminerler, bültenler veya Şirkete ilişkin diğer bildirimlerin gönderilmesi veya e-posta, kısa mesaj ve/veya uygulama bildirimi aracılığı ile iletişim kurulmasına açık onay verdiğimi, şirketin Mersis adresine, iletişim bilgilerine ve diğer ticari bilgilerine web sitesinden ulaşabildiğimi, web sitesinin kullanımda olduğu süre boyunca tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin kendi özgür irademle açık onay verdiğimi beyan ederim.

KVKK Açık Rıza Beyanını okudum ve kabul ediyorum

AÇIK RIZA BEYANI

Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. ile birlikte Coca-Cola İçecek A.Ş. ve Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd. Şti. (hepsi birlikte “CCI” olarak anılacaktır.) tarafından www.ccinext.com web sitesini (“web sitesi” olarak anılacaktır) veya CCINEXT mobil uygulamasını (“mobil uygulama” olarak anılacaktır) ziyaret ederken ve/veya kullanıcı girişi yaparken paylaşmış olduğum telefon, adres, e-posta, TC kimlik numarası ve vergi numarasından oluşan kişisel verilerimin; web sitesi ve mobil uygulama kapsamındaki hizmetlerden azami şekilde faydalanabilmem, ayrı olarak onay vermem halinde ise ticari elektronik ileti alabilmem, web sitesi kullanımına ilişkin kural ve şartların yenilenmesi halinde bilgi alabilmem, ürün satın alma işlemimin gereği gibi yerine getirilmesi, ürün çekilişleri, promosyonlara katılmamın sağlanması, pazar araştırması yapılması, ürün geliştirilmesi, ürün ve hizmetlere uygunluğumun ölçülmesi, web sitesinin ve mobil uygulamasının kullanım tercihlerime uygun olarak kişiselleştirilmesi, web sitesi kullanımının etkin şekilde sunulmasının sağlanması, yasal yükümlülüklerin ve taleplerimin yerine getirilmesi, CCI ile aramdaki ilişkinin gereği gibi yerine getirilmesi ve CCI ile aramdaki ticari ilişkiye bağlı olarak bir sözleşmenin kurulması ve işin ifası ile doğrudan ilgili olacak şekilde yurt dışına aktarılmasına, kendi özgür irademle açık onay verdiğimi, CCI tarafından, yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarıma dair Aydınlatma Metnini okumak suretiyle bilgilendirildiğimi, bu onayı istediğim zaman CCI’nin Aydınlatma Metni kapsamında paylaşmış olduğu iletişim bilgilerini ve yöntemlerini kullanmak suretiyle geri alabileceğimi bildiğimi beyan ederim.

KVKK Aydınlatma Metnini okudum

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; CCINEXT web sitesi ve mobil uygulaması aracılığı ile Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi, Coca-Cola İçecek A.Ş. ve Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd. Şti. tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimizin her türlü faaliyetini hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütme anlayışı kapsamında kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçevede işlenecek olduğunu belirtmek isteriz.

Bu sebeple CCINEXT web sitesi yahut mobil uygulamasında bulunan işbu aydınlatma metni uyarınca Şirketimize bildiriminiz neticesinde sizlerin sağlayacağı kişisel verilerinizi işliyor, aksi Kanun’da öngörülmedikçe de işlenmesini gerektiren hukuki sebepler devam ettiği müddetçe saklıyoruz.

Bu kapsamda ilgili kişisel verilerinizi;

 • Şirketimiz ile aranızdaki ticari ilişkinin yürütülebilmesi, CCINEXT’e müşteri olarak kaydınızın yapılabilmesi, web sitesi ve mobil uygulama kapsamındaki hizmetlerden azami şekilde faydalanabilmeniz, ayrı olarak onay vermeniz halinde ise ticari elektronik ileti alabilmeniz, web sitesi kullanımına ilişkin kural ve şartların yenilenmesi halinde bilgi alabilmeniz, ürün satın alma işlemimin gereği gibi yerine getirilmesi, ürün çekilişleri, promosyonlara katılımınızın sağlanması, pazar araştırması yapılması, ürün geliştirilmesi, ürün ve hizmetlere uygunluğunuzun ölçülmesi, web sitesinin ve mobil uygulamasının kullanım tercihlerinize uygun olarak kişiselleştirilmesi, web sitesi kullanımının etkin şekilde sunulmasının sağlanması, yasal yükümlülüklerin ve taleplerin yerine getirilmesi, CCI ile aranızdaki ticari ilişkinin gereği gibi yerine getirilmesi,

amacı ile adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, vergi numaranız, adresiniz, cep telefonunuz ve elektronik posta adresinizden oluşan kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuatın çizdiği çerçevede Şirketimiz ve Şirketimizin dahil olduğu şirketler topluluğu ve hissedar şirketlerimiz tarafından Kanun’un 5 inci maddesindeki “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hallerinde işlenecek olduğunu belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizi, aksi kanunda öngörülmedikçe, hem ticari iş ilişkisi hem de işlenmesini gerektiren sebepler devam ettiği müddetçe gerek otomatik yolla, gerekse de otomatik olmayan yöntemlerle işliyor, saklıyor ve yurtdışına aktarıyoruz.

Şirketimiz yukarıda açıklanan amaçlarla ve hizmetin gereği gibi ifasını temin amacı ile kişisel verilerinizi;

 • Web sitesi ve mobil uygulama hizmetinin sağlanması için gerekli tüm hizmet veren firmalar ile,
 • Bölgenize servis vermekte olan distribütör, bayi ve/veya alt bayiler, taşıma hizmetini yerine getiren lojistik firmaları ile,
 • Sipariş alımını temin etmek ve ulusal promosyonların yönetimi ile her türlü şikayet ve bildirimlerin  karşılanabilmesi amacı ile çağrı merkezi şirketi ile,
 • Soğutucu temin edilmiş olması durumunda soğutucu teslim, bakım, onarım ve soğutucu ile ilgili diğer her türlü hizmeti vermekte olan firmalar,
 • Her türlü muhasebe ve finansal süreçlerin yürütümünü temin eden iş ortakları ve finansal risklerin giderimi doğrultusunda hizmet veren firmalar ile,
 • Şirketimiz ticari kayıtlarının tutulması hizmetini sağlayan bulut servis sağlayıcılar ve ana yazılım firmaları ile,
 • Gerekli hallerde (i) idari taleplere, mahkeme kararına ya da kanuna uymak; (ii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve (iii) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak amacıyla

paylaşmakta ve bunlara aktarmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize başvurarak;

 1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kimliğinizi tevsik edici belgeler ile Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No.4 Ümraniye İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak; veya cocacolasatisvedagitim@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek ile hangi kişisel verilerinizin işlendiğini, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, değişmesi halinde güncellenmesini, kişisel verilerinizin işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkını haizsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup size yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.